Du är här

Eftervård och utvärdering

Vi är medvetna om att en livsstilsförändring tar tid. Även om behandlingstiden på Säviq Kvinnobehandling slår väl ut så behövs det alltid påfyllning av stöd och behandling under första tiden efter behandlingstidens slut.

Vi har därför skapat en behandlingsgaranti som innebär att varje klient har rätt till ett års kostnadsfri eftervård med ett återbesök varje månad. Det inkluderar resor, övernattning, mat och uppehälle. Det är angeläget att motivera klienten att utnyttja eftervården vilket sker under behandlingens gång. Eftervården planeras innan klienten skrivs ut.

Eftervård genom telefonsamtal

Eftervård kan också ske genom täta telefonsamtal och vi utvecklar nu ett system där vi ringer upp klienten regelbundet och stämmer av hur det går och hur man har det. Att be om hjälp är ofta svårt för klienterna, därför jobbar vi uppsökande genom telefonsamtal för att förebygga att man hamnar i situationer som man inte kan lösa annat än genom återfall i droger eller alkohol. Samtalen är korta och följer en samtalsstruktur för att kartlägga eventuella svårigheter klienten har. 

För att nå ett varaktigt och kvalitativt resultat ser vi det som viktigt med ett nära samarbete med uppdragsgivaren och klientens övriga nätverk. Vi erbjuder även anhöriga att komma till Säviq, om klienten så önskar.

Utvärdering

Utvärdering sker löpande, bl a med hjälp av SSIL.