Du är här

Information till anhörig

Anhörig

Som närstående anhörig kan du vara en viktig person den inskrivne på Säviq Kvinnobehandling. Den inskrivnes privata nätverk är en viktig faktor både under som efter avslutad behandling.

Besök

Vi uppmuntrar den inskrivne att ta emot besök av familj och nära anhöriga. Besök av anhöriga och familj ses en positiv del i behandlingsarbetet. Ansökan om besök lämnas in senast två veckor innan tilltänkt datum. Ansökan tas upp på behandlingskonferens där beslut tas av ansvarigt team.

Vid första gångsbesök går vi igenom besöksregler.

Stöd

Du som är anhörig kan behöva  stöd. Det kan du bl a få genom en stödorganisation. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation.

Nedan finns länkar till några av de stödorganisationer som kan ge stöd till närstående.

Narkotika- och läkemedelsberoende
RFHL Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende
www.rfhl.se

Borderline
Föreningen borderline.nu
www.borderline.nu

Depression, bipolär sjukdom
Föreningen Balans
www.foreningenbalans.nu

Neuropsykiatriska funktionshinder
Riksförbundet ATTENTION
www.attention-riks.se

Ångestsyndrom
Svenska Ångestsyndromsällskapet
www.angest.se/riks

Kriminella
KRIS Kriminellas rätt i samhället
www.kris.a.se