Du är här

Säviq Kvinnobehandling

Säviq Kvinnobehandling är ett Hem för Vård och Boende med specialinriktning på kvinnor med missbruk/beroende och samsjuklighet.

Säviq Kvinnobehandling öppnade 2015 och erbjuder 22 vårdplatser. Vi tillämpar KBT (Kognitiv beteendeterapi) som är en evidensbaserad behandling där kunskap och omsorg om kvinnors utsatthet och behov präglar vårt bemötande och våra behandlingsmetoder. Många kvinnliga missbrukare lever dolt vilket medför stor risk för försämrad hälsa. Det är också vanligt att kvinnor är utsatta för våld i sina nära relationer och parallellt med sitt egna missbruk hamnar i en medberoendesituation.

Team Olivia samverkar sedan 2015-01-01 med beroendeforskare/docent/med dr Anders Tengström, Karolinska Institutet (KI), Institutionen för klinisk neurovetenskap. Tanken är att kvinnobehandlingen ska integrera den senaste beroendeforskningen i den löpande verksamheten. En utgångspunkt är att göra Säviq Kvinnobehandling självutvärderande med normerade skattningar på grupp- som individnivå.

Vi genomför regelbundna normerade skattningar under behandlingens gång. Inför utskrivningen får klienten fylla i ett utvärderingsformulär, KuF. Utvärderingsformuläret utvärderas regelbundet på årsbasis. Vi är medlemmar i ISRA, International Society for Research on Aggression IAFMHS, International Society For Mental Health Services. Vi deltar regelbundet i ISRA & IAFMHS vetenskapliga symposier och sammankomster.

Säviq kvinnobehandling är ett aktiebolag (org.nummer: 556427-6334) med totalt 15 anställda, varav två är chefer. Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna. 

För information om vår styrelse, ekonomi, etc.  klicka här

 

Du når oss dygnet runt på telefonnummer 076-142 89 29.