Du är här

Information till placerare

Säviq kvinnobehandling är ett Hem för Vård och Boende med specialinriktning på kvinnor med missbruk/beroende och samsjuklighet.

Till oss kan din klient ta med sig sitt försäkrade husdjur.

Vi finns i Söderhamns kommun med närhet till centrum, skog- och grönområden. Till närmsta affär är det drygt 300 meter.

Här kan du som arbetar inom offentlig sektor hitta en individanpassad behandling för många av de klienter som du arbetar med. Vi tar emot kvinnor i åldrarna 23-75 år.

Vårt team har bred erfarenhet av personer med beroendetillstånd och samsjuklighet. Teamet ansvarar för att placeraren får fortlöpande information om behandlingsresultat utifrån genomförandeplanen. Vi skattar klienten för att mäta hur de själv tycker sig må psykiskt och fysiskt. Vi mäter under hela behandlingen enligt SCL-90. Skalan används bland annat vid screening, inför behandlingsplanering och för utvärdering vid behandlingen.

För att ge en bra bild över klientens behandlingsutveckling lämnar terapeuten skriftliga månadsrapporter utöver löpande kontakt. 

För att erbjuda bästa möjliga vård har vi skapat en integrerad vårdlösning som består av HVB, specialistpsykiatri, psykologiska samt psykosociala insatser. Till varje klient finns ett team bestående av en Socionom/behandlare, behandlingsassistent och leg. sjuksköterska. Teamets uppgift är att säkerställa behandlingen och följer klienten i vårdens alla faser. Vår personal har lång samt bred erfarenhet av personer med beroendetillstånd och samsjuklighet.

För mer information eller platsförfrågan når du oss dygnet runt på telenr 0270-101 16, eller e-post info@saviq.se