Du är här

Eftervård

Vi är medvetna om att en livsstilsförändring tar tid. Även om behandlingstiden på Säviq Kvinnobehandling slår väl ut så behövs det alltid påfyllning av stöd och behandling under första tiden efter behandlingstidens slut.

Vi erbjuder eftervårdstillfällen, t.ex återbesök 2-3 dagar en gång i månaden under ett år. Det inkluderar övernattning, mat och uppehälle. Eftervården planeras innan klienten skrivs ut.

Eftervård genom telefonsamtal

Eftervård kan också ske genom täta telefonsamtal och vi utvecklar nu ett system där vi ringer upp klienten regelbundet och stämmer av hur det går och hur man har det. Att be om hjälp är ofta svårt för klienterna, därför jobbar vi uppsökande genom telefonsamtal för att förebygga att man hamnar i situationer som man inte kan lösa annat än genom återfall i droger eller alkohol. Samtalen är korta och följer en samtalsstruktur för att kartlägga eventuella svårigheter klienten har. 

För att nå ett varaktigt och kvalitativt resultat ser vi det som viktigt med ett nära samarbete med uppdragsgivaren och klientens övriga nätverk.