Du är här

Information till anhörig

Anhörig

Som närstående anhörig är du en av de viktigaste personerna kring den inskrivne på Säviq Kvinnobehandling. Den inskrivnes privata nätverk är en viktig faktor både under som efter avslutad behandling.

För att kunna erbjuda rätt insatser är det viktigt att vi får så mycket information som möjligt om den inskrivne. Det du som anhörig kan berätta för oss är särskilt viktigt eftersom du är den person som oftast har den mest omfattande informationen kring den inskrivne. Vi kan därför komma att ta kontakt med dig för att ställa frågor kring din anhörige. Det kan handla om frågor som rör din anhöriges uppväxt eller frågor kring speciella beteenden.

Besök

Vi uppmuntrar den inskrivne att ta emot besök av familj och nära anhöriga. Vår definition av besök är familj och nära anhöriga. Besök av anhöriga och familj ses en positiv del i behandlingsarbetet. Ansökan om besök lämnas in senast två veckor innan tilltänkt datum. Ansökan tas upp på behandlingskonferens där beslut tas av ansvarigt team.

Ansvarigt team träffar alltid den inskrivne och hans besök för att lämna information samt gå igenom besöksregler. Barn får ej vistas på Säviq Kvinnobehandling.

Stöd

När din anhörige skrivits in på Säviq Kvinnobehandling kan du få råd från vår personal som ansvarar för din anhöriges vård.

Du som är anhörig kan också behöva annat stöd. Det kan du bl a få genom en stödorganisation. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation.

Vi erbjuder även anhörigkurs via Selfhelpgruppen i Stockholm. Läs mer på: https://www.selfhelp.se/sv/anhorigprogram-en-utbildning-dig-som-lever-med-missbruk-i-familjen.

 

Nedan finns länkar till några av de stödorganisationer som kan ge stöd till närstående.

Narkotika- och läkemedelsberoende
RFHL Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende
www.rfhl.se

Hjälplinjen — Kostnadsfri psykologisk hjälp
Hjälplinjen erbjuder stöd anonymt, professionellt och kostnadsfritt. Man kan både ringa och skriva till Hjälplinjen.
www.nationellahjalplinjen.se

Kunskapsguiden
www.kunskapsguiden.se

Klient- och klientorganisation
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
www.rsmh.se

Borderline
Föreningen borderline.nu
www.borderline.nu

Depression, bipolär sjukdom
Föreningen Balans
www.foreningenbalans.nu

Neuropsykiatriska funktionshinder
Riksförbundet ATTENTION
www.attention-riks.se

Schizofreni och andra psykoser
Schizofreniförbundet (IFS)
www.schizofreniforbundet.se

Tvångssyndrom
Svenska OCD-förbundet ANANKE Stödförening för människor med tvångssyndrom och deras närstående
www.ananke.org

Ångestsyndrom
Svenska Ångestsyndromsällskapet
www.angest.se/riks

Kriminella
KRIS Kriminellas rätt i samhället
www.kris.a.se

Narkotika
Föräldraföreningen mot narkotika
www.fmn.org.se

Missbruk
RIA Hela Människan
www.helamanniskan.se/varaenheter/gislaved