Du är här

Utslussning

Vi har valt att vända på begreppet och talar hellre om inslussning i samhället efter behandlingsvistelsen snarare än om ”utslussning från behandlingen” som man gör traditionellt. Detta som en konsekvens av vår teoretiska och ideologiska grund om att tankens och ordens kraft är mycket betydelsefulla för hur vi tar oss an olika utmaningar och uppgifter.

För att skapa goda förutsättningar till återanpassning i hemmet planerar vi tidigt tillsammans med placeraren hur återgången till hemmiljön kommer att se ut.