Säviq Kvinnobehandling

Hur vi jobbar

På Säviq Kvinnobehandling arbetar vi efter Community Reinforcement Approach, CRA och Återfallsprevention.

grupp med människor

Våra tjänster

Vårt mål är att göra Säviq Kvinnobehandling till ett ledande behandlingshem för kvinnor med utgångspunkt i kvinnors specifika frågor och problemställningar. 

vårblomma

Vem är du?

Klient eller uppdragsgivare? Under rubriken klient eller uppdragsgivare finns mer information att läsa. Där finns även information till dig som är anhörig.