Du är här

Säviq Kvinnobehandling

Säviq Kvinnobehandling är ett Hem för Vård och Boende med specialinriktning på kvinnor med missbruk/beroende och samsjuklighet.

Hos oss får klienterna ta med sig sina husdjur.

Vi finns i Söderhamns kommun med närhet till centrum, skog- och grönområden. Till närmsta affär är det drygt 300 m.       

Säviq Kvinnobehandling öppnade 2015 och erbjuder 24 vårdplatser. Vi tar emot kvinnor i åldrarna 23-75 år. Säviq arbetar utifrån KBT-grund. Behandlingen är strukturerad med tydligt innehåll varje dag på både grupp- och individnivå. Behandlingen fokuserar på att skapa förstärkningssystem för ett drogfritt och nyktert liv - genom att förstå vad missbruket fyllt för funktion kan strategier och verktyg erhållas för att förändra beteenden och tankemönster. 

Läkare, psykiatriker, terapeuter, sjuksköterska och behandlingsassistenter arbetar nära klienten.  Genom observationer, självskattningar och kartläggande samtal får teamet den kunskap om klientens status som behövs för att matcha och optimera en individuell behandling. Säviq har abstinensbehandling genom samverkan med en närliggande medicinsk abstinensavdelning.

Säviq kvinnobehandling är ett aktiebolag (org.nummer: 556427-6334). Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna. 

För information om vår styrelse, ekonomi, etc - Klicka här

Du når oss dygnet runt på telefonnummer 0270-101 16