Du är här

Information till klient

Säviq kvinnobehandling är ett Hem för Vård och Boende med specialinriktning på kvinnor med missbruk/beroende och samsjuklighet.

Hos oss får du ta med dig ditt försäkrade husdjur.

Vi finns i Söderhamns kommun med närhet till centrum, skog- och grönområden. Till närmsta affär är det ca. 300 meter.

När du kommer till Säviq så har vi fått ett uppdrag att, tillsammans med dig, arbeta med dina svårigheter som du har. Med hjälp av en översiktlig kartläggning kan vi anpassa behandlingen till just din problembild och hjälpa dig att nå dina framtidsvisioner.

 Vi undersöker vad du har lätt för och vad du har svårare för och vad just du behöver för att utvecklas vidare. Där du tidigare hanterat svårigheter genom missbruk hittar vi nya lösningar för att hantera känslor och livssituationer.

Målet är att komma fram till hur du kan hantera vissa situationer, på andra, mer konstruktiva sätt.

Läkare, psykiatriker, terapeuter, sjuksköterska och behandlingsassistenter arbetar nära dig dygnet runt.  Genom observationer, självskattningar och kartläggande samtal får teamet den kunskap om din status som behövs för att matcha och optimera din behandling. Säviq arbetar utifrån KBT-grund. Behandlingen är strukturerad med tydligt innehåll varje dag. Behandlingen sker främst i grupp. Behandlingen fokuserar på att skapa förstärkningssystem för ett drogfritt och nyktert liv - genom att förstå vad missbruket fyllt för funktion kan strategier och verktyg erhållas för att förändra beteenden och tankemönster. 

Behandlaren ansvarar för den psykosociala behandlingen och fungerar som en länk mellan placerare och dig. För att ge en bra bild över din behandlingsutveckling lämnar terapeuten regelbundna skriftliga rapporter till placeraren.

Vi kan även erbjuda sorgbearbetning i ett senare skede då du kommit längre i din behandling.

Motion och hälsa, aktiviteter/social träning och ADL är viktiga inslag i behandlingen.