Du är här

Information till uppdragsgivare

Här kan du som arbetar inom offentlig sektor hitta passande tjänster för många av de klienter som du arbetar med. Vi har själva bred och lång erfarenhet från bl a socialtjänst, psykiatri, missbruksvård och kriminalvård. Med utgångspunkt från detta hoppas vi att vi kan avlasta dig i ditt arbete och samtidigt leverera bra vårdtjänster.

Vår styrka är evidensbaserade vårdlösningar som är anpassade efter bl a socialstyrelsens senaste krav och rekommendationer. Vårdlösningen är transparant och kan tillämpas inom olika behandlingsmiljöer som t ex växelvård samt institution.

För att erbjuda bästa möjliga vård har vi skapat en integrerad vårdlösning som består av HVB, specialistpsykiatri, psykologiska samt psykosociala insatser. Till varje klient finns ett team bestående av en Socionom/behandlare, behandlingsassistent och leg. sjuksköterska. Teamets uppgift är att säkerställa behandlingen och följer klienten i vårdens alla faser. Vår personal har lång samt bred erfarenhet av personer med beroendetillstånd och samsjuklighet.

Behandlaren ansvarar för den löpande psykosociala behandlingen och fungerar samtidigt som en viktig länk mellan uppdragsgivare, klient och anhöriga. För att ge en bra bild över klientens utveckling lämnar terapeuten månatliga skriftliga rapporter till uppdragsgivaren.

Säviq Kvinnobehandling kan åta sig det medicinska ansvaret för klienten vid behov. Förutom medicinering, innebär det att vi regelbundet skattar klientens psykiska status för att säkerställa att rätt insatser sker vid rätt tidpunkt. Det medicinska ansvaret innebär också att vi har en beredskap för uppkommande psykiatriska frågor. Det kan handla om akuta situationer, medicinering, intyg, remisser, uppföljning av pågående vård samt rådgivning till uppdragsgivaren.

För mer information eller platsförfrågan kontakta oss

072-050 44 33
platsforfragan@saviq.se

Telefonnummer dygnet runt: 076-142 89 29.