Du är här

Utredning

Säviq Kvinnobehandling kan erbjuda psykologutredningar/-bedömningar genom vår konsulterande psykolog. Många personer med psykiatriska funktionshinder saknar idag diagnos och deras svårigheter i samhället är inte utredda. Något som ofta är nödvändigt för att personer med utvecklingsrelaterad problematik ska få möjlighet till rätt stöd, behandling och bemötande.

Utgångspunkter kan vara

  • Fråga om diagnos. Exempelvis ADHD, Autism (asperger ingår från DSM-V i autism), intellektuell funktionsnedsättning, ångest, depression etc.
  • Fråga om kognitiva funktioner/funktionsområden. Exempelvis minnesfunktioner, exekutiva funktioner etc..
  • Fråga om beteendeanalys. Bedömning av problembeteenden, utformning av moderna beteendeterapeutiska behandlingsförslag osv.