Du är här

Utredning

Säviq Kvinnobehandling erbjuder psykologutredningar/-bedömningar genom vår konsulterande psykolog. Begreppet specifika utredningar innebär att vi har en ambition om att anpassa utredningens flöde och innehåll efter de förutsättningar som gäller för den enskilda utredningen. Många personer med psykiatriska funktionshinder saknar idag diagnos och deras svårigheter i samhället är inte utredda. Något som ofta är nödvändigt för att personer med utvecklingsrelaterad problematik ska få möjlighet till rätt stöd, behandling och bemötande.

Utgångspunkter kan vara

  • Fråga om diagnos. Exempelvis ADHD, Autism (asperger ingår från DSM-V i autism), intellektuell funktionsnedsättning, ångest, depression etc.
  • Fråga om kognitiva funktioner/funktionsområden. Exempelvis minnesfunktioner, exekutiva funktioner etc..
  • Fråga om beteendeanalys. Bedömning av problembeteenden, utformning av moderna beteendeterapeutiska behandlingsförslag osv.