Du är här

Information till klient

När du kommer till Säviq Kvinnobehandling så har vi fått ett uppdrag att, tillsammans med dig, arbeta med eventuella svårigheter som du har. Vi gör det med hjälp av en översiktlig kartläggning eller genom en utredning. Syftet är att hjälpa dig komma vidare ur en situation som kanske är svår för dig.

Målet är att komma fram till hur du kan hantera vissa situationer, på andra, mer konstruktiva sätt. Vi tittar på hur du mår rent allmänt, hur du hanterar olika situationer, vad du har lätt för och vad du kanske har lite svårare för och vad just du behöver för att utvecklas vidare.

Under din vistelse på Säviq Kvinnobehandling kommer du att samarbeta med en läkare/psykiater, socionom/behandlare, behandlingsassistent, KPT terapeut, och leg. sjuksköterska som säkerställer behandlingen och följer vårdens alla faser. Vår personal har lång och bred erfarenhet från bl a socialtjänst, psykiatri, missbruksvård och kriminalvård. 

Behandlaren ansvarar för den psykosociala behandlingen och fungerar som en länk mellan uppdragsgivare, klient och anhöriga. För att ge en bra bild över din behandlingsutveckling lämnar terapeuten regelbundna skriftliga rapporter till uppdragsgivaren.

Utredning

En förutsättning till att vi ska kunna utreda dig på Säviq Kvinnobehandling är att du har varit dokumenterat drogfri under minst 60 dagar. När vi startar en utredning tillsammans med dig kommer du att träffa läkare, psykolog och sjuksköterska. Vi kommer att fråga dig om din nuvarande situation och hur det sett ut tidigare i ditt liv. Du kommer att få göra olika test med papper, penna och dator där vi ser hur ditt minne fungerar, hur din koncentrationsförmåga samt hur dina skolkunskaper är. Även personer i din närmaste omgivning kommer att delta i utredningen. Vi kommer att fråga dem hur det går för dig och eventuellt be dem att fylla i skattningar kring ditt beteende.

Läkarbedömning

När du genomgår en läkarbedömning hos oss kommer du att träffa läkare och sjuksköterska. Vi kommer att fråga dig om din nuvarande situation och hur det sett ut tidigare i ditt liv. Du kommer att få göra olika tester och självskattningar med papper, penna där vi får en bild över ditt mående.

Även personer i din närmaste omgivning kan komma att vara delaktiga. Vi kommer då att fråga dem hur det går för dig och be dem att fylla i skattningar kring ditt beteende. När vi har fått en bra bild över ditt mående funderar vi på hur du bäst ska få rätt hjälp och stöd i framtiden.

När vi kommit fram till hur vi ska hjälpa dig presenterar vi olika förslag för dig, både vad gäller kognitiva verktyg samt medicinska. Du kan sedan komma att träffa oss regelbundet så att vi kan följa upp hur det går för dig.